VACEK, Michal. Optimalizace uložení materiálu pro přepravu [online]. Brno [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56357. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Bohuslav Křena.
Uložit do Citace PRO