SOĽANKA, Lukáš. Návrh paměti CACHE pro síťové aplikace [online]. Brno [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56361. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO