ROCHOVANSKÝ, František. Webová aplikace sportovního klubu [online]. Brno [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56362. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Roman Lukáš.

Uložit do Citace PRO