POKORNÝ, Jan. Variace evolučního SOMA algoritmu pro dynamické úlohy [online]. Brno [cit. 2021-5-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56372. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Schwarz.
Uložit do Citace PRO