ČIŽEK, Martin. Bezpečná autentizace a řízení přístupu ve webových aplikacích [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56377. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.

Uložit do Citace PRO