PODROUŽEK, Jan. RedirFS - aplikace na kompresi dat [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56381. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Tomáš Kašpárek.

Uložit do Citace PRO