VARGA, Marek. Vizualizace objemových dat pomocí volume renderingu [online]. Brno [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56383. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Přemysl Kršek.

Uložit do Citace PRO