VLČEK, Adam. Vizualizace tekoucí vody v krajině [online]. Brno [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56384. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Michal Seeman.

Uložit do Citace PRO