DAMBORSKÝ, Roman. Návrh a implementace jádra víceúlohového operačního systému běžícího na platformě HC08 [online]. Brno [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56385. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Josef Strnadel.
Uložit do Citace PRO