LÍŠKA, Tomáš. Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56392. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Aron.
Uložit do Citace PRO