LÍŠKA, Tomáš. Analýza zabezpečení bezdrátových sítí s využitím mobilního zařízení [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56392. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Aron.

Uložit do Citace PRO