TURCOVSKÝ, Jakub. Android aplikace pro děti s možností snadného přidávání obsahu [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56394. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Igor Szőke.

Uložit do Citace PRO