JUŘIČKA, Karel. Jednoduchá hra skládání obrázků jako základ pro získání anotací [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56395. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Pavel Smrž.
Uložit do Citace PRO