MOHELNÍK, Petr. Zobrazení závodní dráhy s úrovní detailu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56396. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.
Uložit do Citace PRO