SLÁDKOVÁ, Markéta. Návrh na zvýšení hospodárnosti projektu vývoje nových výrobků [online]. Brno, 2008 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/564. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Jiří Petráš.
Uložit do Citace PRO