VYROUBALOVÁ, Jana. Software pro metodu spektroskopie LIBS [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56404. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Filip Orság.

Uložit do Citace PRO