JENČO, Michal. Rozpoznání počasí z pohledu venkovní stacionární kamery [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-03-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO