CIENCIALA, Ondřej. Generátor změn obrazu burzy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56411. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Milan Dvořák.
Uložit do Citace PRO