KALMAN, Ondřej. JamVM: Alternativní virtuální stroj Javy [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56417. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Vendula Dudka.
Uložit do Citace PRO