NĚMEC, František. Simulátor MHD linek v Brně [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56422. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jaroslav Rozman.
Uložit do Citace PRO