RYBNÍČEK, Jan. Vzdálené řízení modelového vozidla přes webové rozhraní [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-06-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56428. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.

Uložit do Citace PRO