ŠKORPIL, Jiří. Detekce DNS anomálií na základě metody podobnosti a entropie [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56429. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Michal Kováčik.

Uložit do Citace PRO