REMEŠ, Jan. Speaker Recognition in the VoIP Environment [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56431. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Oldřich Plchot.

Uložit do Citace PRO