BARANOVIČOVÁ, Hana. 3D Hra v OpenGL s využitím analýzy hudby [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56436. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Milet.

Uložit do Citace PRO