KAŠPAR, David. Rozšíření infrastruktury Code Listener o podporu C++ [online]. Brno, 2014 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56439. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Kamil Dudka.
Uložit do Citace PRO