PAGÁČ, Aleš. Použití technologických zkoušek tvařitelnosti při tváření [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5644. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.
Uložit do Citace PRO