BENDÍK, Lukáš. Testování zranitelností webových aplikací [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56440. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Karel Koranda.
Uložit do Citace PRO