JURÁNEK, Luboš. Akcelerace komprese dat v prostředí paralelních architektur [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56444. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Šimek.

Uložit do Citace PRO