ŠENOVSKÝ, Jakub. Nástroj pro analýzu zabezpečení bezdrátových sítí [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56451. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Lukáš Aron.

Uložit do Citace PRO