ŠKORŇOK, Petr. Kamera s výměnou obličeje pro Android [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce István Szentandrási.

Uložit do Citace PRO