PROKOPOVÁ, Dagmar. Demonstrační aplikace pro mobilní robot [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56458. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Zdeněk Materna.

Uložit do Citace PRO