ONDÁK, Lukáš. Dojezdové pneumatiky osobních automobilů [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5646. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Hejtmánek.
Uložit do Citace PRO