ZÁBOJNÍK, Jakub. Termodynamika ideálních plynů v Matlabu [online]. Brno, 2012 [cit. 2021-10-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/5649. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Josef Štětina.
Uložit do Citace PRO