ZAKLOVÁ, Kateřina. Biometrické testování živosti - mechanické vlastnosti [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56490. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO