KÁČERIK, Martin. Grafické rozhraní pro deskové hry na platformě Android [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56498. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Lukáš Polok.
Uložit do Citace PRO