BUDISKÝ, Jakub. Akcelerace analýzy HTTP provozu [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56499. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jan Kořenek.
Uložit do Citace PRO