CHROMEČKA, Jiří. Symbolická reprezentace konečných automatů [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56500. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Ondřej Lengál.
Uložit do Citace PRO