KNOT, Stanislav. Ovládání počítače pomocí senzoru Kinect [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56507. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Štěpán Mráček.
Uložit do Citace PRO