DOBEŠ, Petr. Topografické mapování elektrické aktivity mozku [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56514. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Karolína Kupková.

Uložit do Citace PRO