HUSA, Jakub. Kooperativní hra v multi-agentním prostředí Jason [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56520. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jiří Král.
Uložit do Citace PRO