LETÝ, Pavel. Detekce peer-to-peer komunikace [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Václav Bartoš.

Uložit do Citace PRO