CUPÁK, Michal. Knihovna analytických modulů pro správu budov v ArcGIS [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56530. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Hrubý.
Uložit do Citace PRO