MOC, Filip. Náhrada QR kódů barevnými maticemi [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56532. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Adam Herout.

Uložit do Citace PRO