BENEŠ, Karel. Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56551. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Mirko Hannemann.
Uložit do Citace PRO