SMEJKAL, Václav. 3D šachy s využitím Leap Motion [online]. Brno, 2014 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56554. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Alena Pavelková.

Uložit do Citace PRO