KYSILKO, Michal. Mobilní online přehrávač snímků [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56556. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Jakub Podivínský.
Uložit do Citace PRO