PAŠTRNÁK, Ján. Studie frameworku Lombok [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56562. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Zdeněk Letko.
Uložit do Citace PRO