DOHNAL, Stanislav. Aplikace pro sledování polohy zařízení pro OS Windows Phone [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56593. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav informačních systémů. Vedoucí práce Pavel Očenášek.
Uložit do Citace PRO