DANKO, Michal. Detekce rysů obličeje v 3D snímku obličeje pomocí senzoru Kinect [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-09-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56611. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Štěpán Mráček.

Uložit do Citace PRO