NESVADBA, Tomáš. Rekonstrukce 3D modelu obličeje pomocí zařízení Kinect [online]. Brno, 2014 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56614. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Štěpán Mráček.

Uložit do Citace PRO