PUNČOCHÁŘOVÁ, Pavlína. Letecký simulátor vytvořený v multi-agentním systému Jason [online]. Brno, 2014 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/56622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Jan Samek.
Uložit do Citace PRO